1.2 C
Brno
- Reklama -bydlení
DomůRady a NávodyNájemné za zahrádku je třeba zaplatit do 1. dubna

Nájemné za zahrádku je třeba zaplatit do 1. dubna

Nájemné za užívání zahrádky v zahrádkářské osadě je splatné do 1. dubna v roce, jinak je jedním z vážných důvodů výpovědi z nájemného vztahu.

„Vlastník pozemku může nájemní vztah vypovědět uživateli pozemku, jehož výměra a příslušející podíl z výměry společných pozemků tvoří více než polovinu pozemku užívaného uživatelem, pokud uživatel neužívá pozemek s péčí řádného hospodáře, nebo zřídil-li na pozemku stavbu bez stavebního povolení nebo ohlášení,“ uvádí zákon o užívání pozemků ve zřízených zahrádkářských osadách a vypořádání vlastnictví k nim.

Dalším z důvodů výpovědi z nájemního vztahu v zahrádkářské osadě je, jestliže uživatel pozemku uzavřel bez souhlasu vlastníka pozemku podnájemní smlouvu, nebo jej bez jeho souhlasu jiným způsobem svěřil třetí osobě, resp. nezaplatil-li navzdory písemnému upozornění splatné nájemné za běžný rok ani do 30. srpna v roce.

Vypoví-li vlastník nájemci nájemní vztah, je podle zákona povinen uživateli pozemku v zahrádkářské osadě poskytnout náhradu za stavby a trvalé porosty ve výši sjednané mezi vlastníkem a uživatelem, nejméně však ve výši odhadu. Vypovězený nájemce má nárok i za podíl na zařízeních vybudovaných na společných pozemcích.

Uvedený zákon o zahrádkářských osadách zároveň stanoví, že výše ročního nájemného za užívání pozemků na základě nájemního vztahu představuje 10 % z ceny pozemků zjištěné odhadem.

Zřízenou zahrádkářskou osadou se podle zákona rozumí osada zřízená do 24. června 1991 na pozemcích, k nimž byla uzavřena smlouva o dočasném užívání pozemku mezi Slovenským svazem zahrádkářů, Slovenským svazem chovatelů nebo jeho organizační složkou, nebo jejím členem a zemědělskou organizací, která k pozemku měla právo hospodaření, nebo právo družstevního užívání, právo náhradního užívání, právo užívání na zajištění výroby, nebo jiné užívací právo.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek